کارگاه‌ها

دوره ها و کارگاه های درآمدزای برگزار شده توسط مرکز تا مرداد ماه سال ۹۸

دوره آموزشی محاسبات ساختمانی با نرم افزارهای ETABS, SAFE

کارگاه آشنایی با نرم‎افزار MATLAB

دوره کارگاه‎های آموزشی نرم افزارهای Word, Excel, PowerPoint

دوره آموزشی وتئوری کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا HPLC

دوره ها و کارگاه های آموزشی و پژوهشی برگزار شده توسط مرکز تحقیقات مدلسازی در بهار و تابستان سال ۹۸

کارگاه آموزشی نرم افزار MATLAB ( مخصوص دانشجویان مهندسی پزشکی)

کارگاه آموزش دستگاه HPLC

کارگاه آموزشی نرم افزار MATLAB ( جهت کلیه دانشجویان فنی مهندسی علوم پایه)

کارگاه آموزشی نرم افزار Word, Excel, PowerPoint

کارگاه آموزشی نرم افزار ETABS و SAFE ( نرم افزارهای محاسبات ساختمانی)

کارگا ه های آموزشی برگزار شده در سال سال ۱۳۹۷

کارگاه آموزشی Word, Excel, Power Point

کارگاه آموزشی نرم افزار MATLAB

کارگاه آموزشی نرم افزار GAMS

کارگاه آموزشی نرم افزار تحلیل غیر خطی PERFORM

کارگاه آموزشی نرم افزار ETABS ( نرم افزارهای محاسبات ساختمانی)

کارگاه آموزشی نرم افزار SAFE ( نرم افزارهای محاسبات ساختمانی)

کارگاه آموزشی نرم افزار Arc GIS

کارگاه‌های برگزار شده در سال ۱۳۹۶

- کارگاه آشنایی با نرم افزار MATLAB

- کارگاه آموزشی مقدماتی محاسبات ساختانی

- کارگاه آموزشی پیشرفته محاسبات ساختمانی