شرایط، اولویت‌های تحقیقاتی و حمایت از پایان‌نامه‌های پژوهشکده بیمه

پژوهشکده بیمه اولویت‌های پژوهشی سال ۹۶ خود را در زمینه طرح‌های پژوهشی و پایان‌نامه دوره‌‌های کارشناسی ارشد و دکتری اعلام کرد. رویکرد این پژوهشکده عمدتاً تحقیقات کاربردی همراه با ارایه راهکار به همراه پیشنهادات و توصیه‌های سیاستی توسط مجریان است

با توجه به حمایت‌های مادی و معنوی از پایان‌نامه‌های دانشجویی در پژوهشکده بیمه، دانشجویان دوره‌های دکتری و کارشناسی ارشد می‌توانند موضوع پایان‌نامه‌های خود را ترجیحاً از بین فهرست پایان‌نامه‌های ارایه شده انتخاب نمایند اما انتخاب موضوع پایان‌نامه از میان اولویت‌های پژوهشی نیز بلامانع است.
گفتنی است فهرست اولویت‌های پژوهشی و پایان‌نامه‌های دانشجویی به تفکیک بیمه‌های اشخاص، مطالعات اسلامی بیمه، بیمه‌های اموال و مسئولیت، بیمه الکترونیک و گروه عمومی بیمه
اعلام شده است.

جهت اطلاع از عناوین این اولویت ها به لینک ذیل مراجعه فرمایید.

فایل اولویتهای تحقیقاتی پژوهشکده بیمه