پژوهشگران

مرکز تحقیقات مدلسازی و بهینه سازی از تمامی پژوهشگران علاقمند به فعالیت در حوزه های مدلسازی و بهینه سازی در علوم و مهندسی دعوت می نماید تا ضمن ارسال رزومه علمی و پژوهشی خود (به آدرس پست الکترونیک مرکز: (rcmose@azad.ac.ir با این مرکز همکاری نمایند ( تلفن: ۲۶۱۵۴۳۶۹).