عملکرد مرکز

در دی ماه سال ۱۳۹۳ مرکز تحقیقات مدلسازی و بهینه سازی در علوم و مهندسی فعالیت مجدد خود را از سر گرفت. بخشی از عملکرد این مرکز طی سالهای اخیر به قرار زیر است:

  1. ارتقاء سیستم های کامپیوتری موجود در مرکز از لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری متناسب با نیازها و در جهت نیل به اهداف مرکز و بهره برداری دانشجویان و اساتید ارجمند
  2. تشکیل بانک اطلاعاتی از اعضای محترم هیأت علمی و پژوهشگران توانمند و علاقمند به فعالیت در حوزه های مرتبط با اهداف مرکز و تشکیل کارگروه های تخصصی
  3. ایجاد ارتباط با سازمانها، نهادها و مراکز اجرایی کشور و رصد اولویت ها و نیازهای پژوهشی آنها با موضوعات مرتبط با مرکز
  4. امکان سنجی انجام پروژه های برون دانشگاهی با استفاده از توان علمی و تجربی اعضای محترم هیات علمی، پژوهشگران و نخبگان واحد تهران جنوب در کارگروه های ذیربط
  5. تشکیل جلسات مستمر با مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرداری تهران و اخذ اولویت های پژوهشی این مرکز در حوزه های مختلف و انجام یک عنوان از این اولویتها به صورت پروژه برون دانشگاهی توسط اعضای هیات علمی فعال در مرکز
  6. معرفی مرکز به مخاطبان داخل و خارج از دانشگاه و ایجاد ارتباط با سایر مراکز تحقیقاتی و دانشگاه ها
  7. برگزاری کارگاه های تخصصی و دوره های آموزشی و پژوهشی جهت دانشجویان و اعضای محترم هیات علمی
  8. ارائه خدمات و مشارکت در انجام پایان نامه ها و رساله های مرتبط با موضوع مرکز با هدف تولید علم و فناوری
  9. چاپ و ارائه مقالات علمی پژوهشی مختلف در مجلات و کنگره های بین المللی و ملی معتبر