تاریخچه

 

یک روش استاندارد جهت کاهش هزینه های مربوط به طراحی یک فرایند تولیدی در ابعاد واقعی و انبوه و کشف و رفع مشکلات و معایب احتمالی که در مرحله عمل حادث می گردند، مدل سازی کل فرایند در ابعاد محدود و کوچک مقیاس با هزینه کمتر، در زمانی بسیارکوتاهتر وسپس بهینه سازی شرایط و رفع نواقص جهت حصول نتایج مطلوب است. این روش به جهت سرعت عمل و نیز کاهش در هزینه های تولید و حصول اطمینان از دستیابی به نتایج دلخواه طبیعتاً مورد علاقه صاحبان صنایع و بنگاه های تجاری بوده و دانش فنی و مدلهای طراحی شده، قابل عرضه به ایشان خواهد بود. برهمین اساس مرکز تحقیقات مدلسازی و بهینه سازی در علوم و مهندسی در تاریخ ۲۱/‏۱۱/‏۸۹‬ با مجوز معاونت محترم پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی در واحد تهران جنوب در مساحتی حدود ۱۰۰ متر مربع راه اندازی گردید. در سالهای گذشته فعالیت های این مرکز بیشتر در حوزه های انرژی های نو، مدلسازی و بهینه سازی در انواع رشته های فنی و مهندسی متمرکز بوده است.