اهداف

 

۱. فعال سازی مرکزتحقیقات مدل سازی و بهینه سازی در علوم و مهندسی و فراهم نمودن زمینه و امکانات مناسب جهت ایجاد فضای مذاکرات علمی و تبادل نظر بین خبرگان، اساتید و دانشجویان در حوزه های مختلف مدل سازی

۲. بسترسازی برای مشارکت اعضای محترم هیئت علمی و پژوهشگران واحد در انجام طرح های تحقیقاتی برون دانشگاهی با سازمانها، صنایع و دستگاه های اجرایی مختلف در حوزه های مرتبط با موضوع مرکز

۳. تولید دستاوردهای علمی نوین و ارائه راهکارهای حل مسئله مبتنی بر مبانی آینده پژوهی

۴. ایجاد رشته های کارشناسی ارشد و دکترای مدلسازی و جذب و تربیت دانشجو

۵. برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی جهت آشنایی علاقمندان با نرم افزارها و برنامه های مرتبط و کاربردی در حوزه های مختلف مدل سازی اعم از مهندسی، علوم پایه و انسانی

۶. ارائه تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری لازم جهت انجام پایان نامه های دانشجویان مدلسازی در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکترا

۷. زمینه سازی جهت تولیدات علمی فناورانه از جمله مقالات، کتب و اختراعات در حوزه های مختلف مدلسازی و بهینه سازی در علوم و مهندسی