اخبار

عناوین اولویت های تحقیقاتی شرکت توانیر و شرکت های زیرمجموعه قسمت اول و قسمت دوم

به اطلاع اعضای محترم هیأت علمی و دانشجویان میرساند مرکز تحقیقات مدل‌سازی و بهینه سازی در علوم مهندسی لیست عناوین اولویت های تحقیقاتی شرکت توانیر و شرکت های زیرمجموعه در دو قسمت اول و قسمت دوم جهت بهره برداری بر روی سایت مرکز قرار داده است.

ادامه مطلب