اخبار

مرکز تحقیقات مدلسازی و بهینه سازی در علوم و مهندسی- برگزاری کارگاه شیمی محاسباتی پیشرفته

با توجه به استقبال دانشجویان عزیز و همکاران محترم، از برگزاری دو دوره کارگاه "آشنایی با نرم افزارهای شیمی محاسباتی "توسط دانشکده فنی و مرکز تحقیقات مدلسازی و بهینه سازی در علوم و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، این مرکز در نظر دارد دوره پیشرفته آموزش نرم افزارهای شیمی محاسباتی را با عنوان" کارگاه شیمی محاسباتی پیشرفته" در روزهای 6 و 13 اسفندماه سال جاری برگزار نماید.

ادامه مطلب